Cytopathos, spol. s r.o.

Registrácia na testovanie

Testovanie na ochorenie COVID-19:

  • výsledok bude samoplatcom zaslaný do 24 hodín.
  • vyšetrenie je realizované formou výteru z hrdla a výteru z nosa.

Pokyny pred odberom:

  • minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu.
  • prekryte si ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom.
  • pripravte si platný občiansky preukaz, v prípade ak ste poistencom zahraničnej zdravotnej poisťovne tiež kópiu preukazu poistenca, prípadne iného dokladu o poistení.
  • príďte presne na objednaný čas na zvolené odberové miesto.
  • riaďte sa pokynmi personálu pri vstupe na testovacie odberové miesto.
  • výsledkový list obsahuje najdôležitejšie údaje v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.

Upozornenie:  Ak sa na objednaný termín nedostavíte a termín nezrušíte najneskôr 24 hodín pred odberom, služby Vám nebudú poskytnuté a zaplatená suma Vám nebude vrátená.